หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล :: สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ

  • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2563
    เผยแพร่วันที่ : 3 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 309

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2563

ชื่อไฟล์ : 1678260247_1.กถ บริหารงานบุคคล 44.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678260506_2.กท บรรจุ 45.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678260843_3.บรรจุใหม่ 57.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678261245_4.กท แท่ง 58.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678261442_4.ประกาศ+ก.ถ.+เรื่อง+กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 58.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678261761_5.กท ประเมินผลงาน 58.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678261861_6.เลื่อนขั้นเงินเดือน 58.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678261975_7.กท สอบแข่งขัน 60.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678262270_8.กท สอบแข่งขัน 61.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678262436_9.เลื่อนขั้นเงินเดือน 61.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678262676_10.กท บรรจุ 62.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678262772_11.กท สอบแข่งขัน 62.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678262892_11.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 62.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1678263072_12.กท ประะเมินผลงาน 63.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1678260247_1.กถ บริหารงานบุคคล 44.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678260506_2.กท บรรจุ 45.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678260843_3.บรรจุใหม่ 57.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678261245_4.กท แท่ง 58.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678261442_4.ประกาศ+ก.ถ.+เรื่อง+กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 58.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678261761_5.กท ประเมินผลงาน 58.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678261861_6.เลื่อนขั้นเงินเดือน 58.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678261975_7.กท สอบแข่งขัน 60.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678262270_8.กท สอบแข่งขัน 61.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678262436_9.เลื่อนขั้นเงินเดือน 61.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678262676_10.กท บรรจุ 62.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678262772_11.กท สอบแข่งขัน 62.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678262892_11.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 62.pdf

ชื่อไฟล์ : 1678263072_12.กท ประะเมินผลงาน 63.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสอ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสอ ข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้ชุมชน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)